Hirurgija šake

Podrazumeva intervencije koje zahtevaju ambulantni tretman odnosno hospitalizaciju do 24 časa.

Kongenitalne anomalije tipa sindaktilije i polidaktilije, akutna trauma šake, pokrivanje kožnih defekata i korekcije ožiljaka, povrede tetiva šake, povrede perifernih nerava, opekotine šake, Dipitrenova kontraktura, upale tetivnih omotača, higromi šake.

Anestezija: Intervencije se izvode u perifernoj blok anesteziji (aksilarni blok) i traju u zavisnosti od patološkog supstrata od pola časa do 2,5 časa.

Ne zavodi čoveka samo lepota tela, isto tako može ga zavesti i lepota duha.

Kineske Poslovice, Lepota