Labioplastika

Labioplastika predstavlja proceduru kojom se smanjuje izgled i veličina spoljašnjih genitalija žene, tačnije malih usana, koje su obično izmenjene procesom starenja ili vaginalnim porođajem.

Cilj: Labioplastikom se menja položaj ili veličina malih usana i na taj način se smanjuju ili se koriguje asimetrija između njih.

Operativna tehnika: Postoji nekoliko korektivnih tehnika. U zavisnosti od anatomije pacijenta i lokalnog nalaza, najadekvatnija je klinasta resekcija uvećanih malih usana jer se na taj način čuva njihova nežna inervacija a veličina ožiljka je najmanja. Trajanje procedure i anestezija: Labioplastika se izvodi uglavnom u lokalnoj anesteziji ili eventualno kod osetljivijih pacijenatkinja moguća je i vanalgosedacija i traje oko pola sata.

Oporavak: Oporavak je prilično individualan i zavisi od osobe do osobe. Pacijentkinje su sposobne uglavnom da se vrate uobičajenim radnim aktivnostima posle 2 do 3 dana od operacije. Uključivanje u sportske aktivnosti se ne savetuje do 4 nedelje nakon operacije. Seksualna apstinencija je neophodna do mesec dana nakon operativne korekcije.

Retke komplikacije: Kao i kod svake operacije, tako i kod labioplastike se može veoma retko javiti infekcija i krvarenje. Smanjeni osećaj dodira se može javiti kao prolazni poremećaj.

Ako je putanja lepa, nemojmo pitati gde vodi.

Anatol Frans