Anatomski implanti
(biodimenzionalni)

Savremeno povećavanje dojki uz pomoć implantata je sve prirodnije zahvaljujući anatomskim ili kružnim implantatima poslednje generacije, čije je pozicioniranje prilagodjeno grudnom košu pacijentkinje (dual plane, premuskularno, subfascijalno), ali zavisi i od aktuelnog oblika dojki.

Neki implantati su okrugli (round profile) dok drugi imaju oblik suze i najbliži su prirodnom izgledu dojki (anatomski ili biodimenzionalni ili tear drop shape).

Okrugli imlatati dovode do povećavanja punoće dojki u celini, od vrha do dna kao i poprečno.

Anatomski implatati oblikom podsećaju na suzu i dizajnirani su da podržavaju prirodni profil dojki sa većom punoćom u donjem delu dojke.

Pored oblika implantata njihova projekcija i veličina takodje imaju važnu ulogu u dobijanju željenog izgleda.

Razgovor sa vašim hirurgom, u smislu vaših želja i očekivanja je bitan u cilju pravilnog izbora oblika i veličine implantata. Željena veličina implantata se bazira na Vašim željama, ali je i ograničena anatomskim karakteristikama Vašeg grudnog koša kao što je širina istog, punoća i elastičnost kože kao i količina žlezdanog i masnog tkiva dojki. Ponekad nerealne želje za prevelikim implantatima mogu kompromitovati željeni estetski rezultat, a rizik od hirurških komplikacija može biti povećan.

O najboljoj opciji, i sa medicinske i estetske strane, trebalo bi da se posavetujete sa svojim hirurgom.

Noviji tipovi implantata punjeni su silikonskim gelom koji zadržava svoj oblik (stabilna forma gela). Silikon koji se nalazi u grudnim implantatima shodno svom obliku i gustini podržava i omogućava prirodniji osećaj grudi.

Ne zavodi čoveka samo lepota tela, isto tako može ga zavesti i lepota duha.

Kineske Poslovice, Lepota