Smanjivanje dojki
(Redukciona mamoplastika)

Cilj: Smanjivanje dojki kod pacijentkinja koje pate zbog suviše velikih i teških dojki. Bretele grudnjaka kod njih su stalno zategnute i urezuju čak brazde na ramenima, a problemi sa vratnim delom kičmenih pršljenova pokazuju trajne posledice već u devojaštvu, te se izvođenje ove intervencije savetuje prvenstveno iz medicinskih razloga kao prevencija trajnog invaliditeta zbog poremećene statike kičmenog stuba.

Operativna tehnika: Iste operativne tehnike koje se koriste za podizanje dojki primenjuju se i kod smanjivanja istih. U određenim slučajevima se kao uvodni deo operacije izvodi liposukcija dojki.

Trajanje procedure i anestezija: Procedura traje od 2-3,5 časa i obavlja se u opštoj anesteziji.

Oporavak: Povratak na uobičajene aktivnosti nakon 5-7 dana. Konci se skidaju posle dve nedelje. Obavezno nošenje grudnjaka u neposrednom postoperativnom periodu.

Retke komplikacije: Prolazni poremećaj osetljivosti bradavica, pojava manjih cisti u žlezdanom parenhimu. Ne postoji garancija da će funkcija dojenja ostati očuvana.

Lepota privlači poglede.

Marko Tulije Ciceron