Povećanje dojki
(Augmentaciona mamoplastika)

Ličnu želju pacijenta za uvećanjem dojki nedvosmisleno prati i medicinska odluka od strane stručnjaka, plastičnog hirurga. Percepcija koju imamo o sebi određuje ko smo i kako se predstavljamo drugima. Ne oseća svaka žena potrebu za povećavanjem dojki, ali je mnogim ženama pružila osećaj lične sigurbiodim-implatti i lepšeg i senzualnijeg izgleda. U današnje vreme postoje brojne operativne opcije i rešenja za uvećavanje dojki, koje je potrebno znati pre donošenja konačne odluke.

Postoje brojni oblici i veličine implantata različitih proizvođača, koji se danas koriste, a od kojih je samo određeni tip adekvatan za svakog pacijenta ponaosob, što je sve potrebno znati pre operacije. Na taj način ćete izbeći upliv trgovačke manipulacije u vašu definitivnu odluku.
U našoj klinici se koriste isključivo implantati najnovije generacije kružnih i biodimenzionalnih implantata dva najbolja svetska proizvođača (Mentor i McGhan).

Odluka svake žene je individualna i treba da bude doneta na osnovu njenih želja, potreba i očekivanja. Intervencija uvećavanja dojki se obično izvodi kod osoba sa konstitucionalno malim dojkama ili dojkama smanjenim nakon porođaja.

Neposredno pre intervencije potrebno je uraditi ultrazvučni pregled dojki ili mamografski pregled u zavisbiodim-implatti od starosnog doba i pozitivne porodične anamneze pacijentkinje.

Cilj: Uvećanje volumena grudi i poboljšanje oblika uz pomoć implantata sa silikonskim gelom plasiranim iza mlečne žlezde/retko /ili ispod velikog grudnog mišića/ submuskularno ili dual plane /ili ovojnice velikog grudnog misia/ subfacijalno/.

Operativna tehnika: Najčešće se koristi pristup u brazdi ispod dojke, gde se plasira rez dužine do 4 cm, tako da bude sakriven u kožnom naboru i potpuno nevidljiv ili po periferiji koluta bradavice ili kroz pazušnu jamu. U zavisbiodim-implatti od implantata, formira se prostor iznad ili ispod grudnog mišića, u koji će se proteza smestiti, ostavljajući pri tom potpuno nedirnutu mlečnu žlezdu.

Trajanje procedure i anestezija: Procedura traje od 1 do 1,5 čas i obavlja se u lokalnoj anesteziji, iv analgosedaciji ili u opštoj anesteziji.

Oporavak: Povratak na uobičajene aktivbiodim-implatti nakon nekoliko dana. Preporučuje se nošenje posebnog grudnjaka ili zavoja nakon operacije. Podlivi i manji edemi prisutni su posle operacije i nestaju najvećim delom za desetak dana. Tokom prvih mesec dana nije poželjno obavljanje težih fizičkih aktivbiodim-implatti.

Retke komplikacije: Prolazni poremećaj osetljivosti bradavica, blagi otok i osećaj napetosti, koji se povlače za 1-2 nedelje. Najpoznatija komplikacija povezana sa silikonskim implantatima je kapsularna kontraktura/kontrakcija ožiljnog tkiva oko implantata koje u odredjenim slučajevima izaziva bol i deformiše izgled dojki. Drugi poznati rizik je pucanje /ruptura/ implantata. Vaš hirurg će porazgovarati sa vama o svim predbiodim-implattima i potencijalnim komplikacijama ove intervencije.

Lepota će spasiti ovaj svet.

Fjodor Dostojevski